Családok éve

A programok összeállításánál építettünk a kollégium hagyományaira, ugyanakkor nyitottak voltunk az új kezdeményezésekre is. Igazi team munkában valósultak meg, pedagógusok, diákok, külsős előadók, partnerek bevonásával.

2018 januárjától az alábbi programcsomagot valósítottuk meg:

  • csoportvezetők foglalkozásai: a családi életre nevelés témakörében;
  • színházlátogatás:
Örkény Színház: A három nővér (Sántha Judit tanárnő szervezése);
Thália Színház: Happy end – problémamegoldás párkapcsolatban, házasságban (Tóthné Belme Valéria, Tóth Lajos tanárok)
  • Vasas Családi Nap sporteseményen vettünk részt (Tóth Lajos, Turbucz István, Stahala Tamás szervezése);
  • Családok szociális segítése (Barta Zoltán tanár úr közbenjárásával);
  • a XIII. kerületi Prevenciós Központ foglalkozásai (Közép-Pesti Tankerületi Központ, Záluszki Ildikó tanárnő közbenjárásával);
  • A XIII. kerületi rendőrkapitányság előadása (Bűnmegelőzés);
  • Karácsonyi Vásár látogatása, fényjáték a Bazilikánál (Tóthné Belme Valéria szervezése);
  • Mikulás est (a diákönkormányzat szervezésében, segítők tanárok: Pataki Beáta, Stahala Tamás);
  • karácsonyi ünnepség és süti sütő verseny (Hódosiné Leskó Eleonóra, Sántha Judit, Tóthné Belme Valéria tanárnők szervezése);
  • család rajzok, logótervezés, könyves sarok összeállítás (Pataki Beáta és Bihari Tamás tanárok segítségével).
csalardok eve

Ráadásként Bihari Tamás tanár úr, háromgyermekes családapa vállalta, hogy külön foglalkozik a témával a kollégium egyik legmeghittebb szegletében, a könyvtárban.   Erről bővebben beszámolójában olvashatunk:

„A mindennapos hétköznapi beszélgetések mellett kollégiumunkban csoportfoglalkozásokon is felidéztük a családok segítésének fontosságát (hangsúlyozva a népességnövekedésben játszott szerepüket ). Parti Nagy Lajos A háziember és a háziasszony c., sziporkázóan szellemes mesefordításának elemzésekor, ráhangolódva a témára, s a gyerekek figyelmét felkeltő motivációként, a hagyományos család fontosságának bemutatásakor áttekintettük, hogy a családok támogatására milyen intézkedések születtek eddig és milyenek várhatók a jövőben, amikor már ők is részesei lehetnek ezeknek a változásoknak. Nagyon tetszett a gyerekeknek mindaz a humoros helyzet, ami a Parti Nagy novellájában bemutatott hagyományos családmodell megváltoztatásából következett. Úgy gondoljuk, hogy tanulóink általános tapasztalatainak ilyen művészi megfogalmazása, kifejezése  erősítette bennü(n)k hagyományos értékeink fontosságát.”

Szerző: Bihari Tamás, Darmó Szabolcs